WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dimecres, 18 de novembre del 2020

Presentació formació a la comunitat educativa de Villavicencio-Meta, Colòmbia

 El dimecres 4 de novembre, es va presentar, virtualment, el procés formatiu per a mestres de la ciutat de Villavicencio – Meta a Colòmbia, que participaran a la formació que es desenvoluparà en el marc d'un Programa d'Enfortiment de Competències Ciutadanes i Increment de la Qualitat Educativa, a través d'Aprenentatge Cooperatiu, com a part del projecte d’investigació de tesi de la doctoranda Julia Quiroz, dirigit per la Dra. Marta Flores i el Dr. David Duran.

La Dra Marta Flores va  presentar la sessió a la que van assistir 100 docents de 4rt d'Educació Bàsica primària. A la reunió també van assistir el Cap d'Educació de la Ciutat, el Director de Qualitat i els equips directius d’alguns dels centres educatius. En acabar, 42 dels 100 docents participants van decidir sumar-se a la proposta.

 El pasado miércoles 4 de noviembre, tuvo lugar la presentación, virtual, del proceso formativo para maestros de la ciudad de Villavicencio-Meta, Colombia, que participarán en la formación que se desarrollará en el marco de un Programa de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas e Incremento de la Calidad Educativa a través de métodos de Aprendizaje Cooperativo, como parte del proyecto de tesis de la doctoranda Julia Quiroz dirigido por la Dra. Marta Flores y el Dr. David Duran.

La Dra. Marta Flores ha dado apertura a la reunión con 100 docentes de grado 4to de Educación Básica primaria. A la reunión asistieron el Jefe de Educación de la Ciudad, el Director de Calidad y las directivas de algunos de los centros educativos. Al finalizar, 42 de los 100 docentes participantes decidieron sumarse a la iniciativa.