WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dilluns, 18 de gener del 2021


http://ice2.uab.cat/grai/Fotos%20Eli%20web/Logo%20Nou%202.jpgFormació: “DOCENCIA COMPARTIDA para atender mejor al alumnado y para aprender entre docentes”

Formació: “DOCENCIA COMPARTIDA para atender mejor al alumnado y para aprender entre docentes”

Durant aquest curs escolar la Dra. Ester Miquel col·labora amb el Departamento de Educación de Navarra impartint formació sobre docència compartida en diferents xarxes de centres del Programa Proeducar-Hezigarri (https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/ ).

Proeducar-Hezigarri Navarra es un programa educatiu d’innovació finançat pel Fons Social Europeu. Té com a objectiu general lluitar contra el fracàs i l'abandonament escolar primerenc i propiciar la inclusió educativa i l'èxit escolar de tot l'alumnat. Des d’aquest programa es proposa als centres educatius participar en un projecte de transformació global, amb el compromís d’acompanyar-los amb assessorament i formació, alhora que se’ls facilita els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte.

Dins aquest marc, 9 centres educatius amb més de 170 docents implicats, d'Educació Infantil, Primària i Secundària, han prioritzat dins el seu pla d’acció la docència compartida. La formació que oferim ajuda a aquests centres a implementar estructures organitzatives de docència compartida, que faciliten la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat, i el desenvolupament professional del professorat.

 

Formación: “DOCENCIA COMPARTIDA para atender mejor al alumnado y para aprender entre docentes”

http://ice2.uab.cat/grai/Fotos%20Eli%20web/Logo%20Nou%202.jpgFormación: “DOCENCIA COMPARTIDA para atender mejor al alumnado y para aprender entre docentes”

Durante este curso escolar la Dra. Ester Miquel colabora con el Departamento de Educación de Navarra impartiendo formación sobre docencia compartida en diferentes redes de centros del Programa Proeducar-Hezigarri (https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/ ).

Proeducar-Hezigarri Navarra es un programa educativo de innovación financiado por el Fondo Social Europeo. Tiene como objetivo general luchar contra el fracaso y el abandono escolar temprano y propiciar la inclusión educativa y el éxito escolar de todo el alumnado. Desde este programa se propone a los centros educativos participar en un proyecto de transformación global, con el compromiso de acompañarlos con asesoramiento y formación, al tiempo que se les facilita los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Dentro de este marco, 9 centros educativos con más de 170 docentes implicados, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, han priorizado dentro de su plan de acción la docencia compartida. La formación que ofrecemos ayuda a estos centros a implementar estructuras organizativas de docencia compartida, que facilitan la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, y el desarrollo profesional del profesorado.