WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dilluns, 28 de novembre del 2016

Publicació II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals


Aquest mes de novembre, tenim la satisfacció de presentar la publicació digital de la II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals que va tenir lloc el passat 7 de maig de 2016.

La publicació és fruit de la feina desinteressada de totes les persones que van participar activament, preparant les presentacions, participant en els diferents espais i contribuint al diàleg i la reflexió posteriors.

A dins hi podeu trobar la síntesi de les dues conferències realitzades i de les comunicacions fetes pels representants dels centres que formen part de les xarxes en els diferents espais de treball posteriors així com també les idees clau aportades en cada un d'ells.


https://issuu.com/grai_uab/docs/llibre_digital_ii_jornada_llegim_en_a3d62f13607fbf


Esperem que sigui útil i profitosa i que la seva lectura pugui contribuir a estendre les pràctiques de tutoria entre iguals a les aules dels diferents territoris.

_______________________________________


Este mes de noviembre, tenemos el placer de presentar la publicación digital de la II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals que se celebró el pasado 7 de mayo de 2016.

La publicación es fruto del trabajo desinteresado de todas las personas que participaron activamente, preparando las presentaciones, participando en los diferentes espacios y contirbuyendo al diálogo y a la reflexión posteriores.

Contiene la síntesis de las dos conferencias realizadas y de las comunicaciones hechas por los representantes de los centros que forman parte de las redes en los diferentes espacios de trabajo posteriores, así como también las ideas clave aportadas en cada uno de ellos.

Esperamos que sea útil y provechosa y que su lectura pueda contribuir a extender las prácticas de tutoría entre iguales en las aulas de los diferentes territorios.