WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dissabte, 8 de maig del 2021

 

“DOCÈNCIA COMPARTIDA per atendre millor a l'alumnat i per aprendre entre docents”

Hem conclòs la formació, de tipus inicial, en les Xarxes de centres de Navarra (dins el Programa Proeducar-Hezigarri) i del CRP Vallès Occidental III (Barcelona).

Durant tres mesos, en tres sessions conjuntes i un seguiment més personalitzat de les parelles docents, la professora Ester Miquel ha introduït els aspectes bàsics de la docència compartida i ha guiat la posada en pràctica a l'aula de dues petites experiències.

Bona feina!

DOCENCIA COMPARTIDA para atender mejor al alumnado y para aprender entre docentes

Hemos concluido la formación, de tipo inicial, en las Redes de centros de Navarra (dentro del Programa Proeducar-Hezigarri) y del CRP Vallès Occidental III (Barcelona).

Durante tres meses, en tres sesiones conjuntas y un seguimiento más personalizado de las parejas docentes, la profesora Ester Miquel ha introducido los aspectos básicos de la docencia compartida y ha guiado la puesta en práctica en el aula de dos pequeñas experiencias.

¡Buen trabajo!