WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dimecres, 23 de gener del 2019

Publicació del llibre Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa

La versió ampliada del llibre Llegim i escrivim en parella ha estat publicada recentment per l'editorial Horsori.

Aquesta nova versió contempla l'actualització de diversos apartats, com ara el referit al nou currículum o les recents dades de recerca sobre l'efectivitat del programa.

Destaquem també l'ampliació de l'apartat d'escriptura en parella, així com la incorporació de nous fulls d'activitats de mostra sobre el programa.