WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dimarts, 10 de maig del 2016

II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals

(Texto en castellano al final)

El passat 7 de maig va tenir lloc la II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals, a la Casa de Convalescència, organitzada pel GRAI i amb el suport de l'ICE de la UAB i el Departament d'Ensenyament.La II Jornada aplegà vora 150 professors d'arreu de Catalunya, Navarra, Balears i Euskadi; alguns pertanyents a les diferents xarxes on ja es desenvolupen els programes i altres de nous.La primera part del matí es van realitzar dues conferències. La primera a càrrec de David Duran: Aprensenyar. Poden els alumnes aprendre ensenyant els seus companys? 
I una segona a càrrec de les coordinadores de formació del GRAI, Maite Oller, Ester Miquel i Marta FloresDescripció dels diferents programes del GRAI i dels resultats d’aprenentatge obtinguts: efectivitat de cada programa i del propi model de formació.

A la segona part de la Jornada els assistents es van repartir en cinc espais diferenciats on s'hi van abordar aspectes específics dels diferents programes del GRAI, amb comunicacions realitzades per centres que formen part de les diferents xarxes.

A la cloenda, els responsables dels espais i el coordinador del GRAI, David Duran, van fer una síntesi de tots els aspectes treballats, amb el compromís de recollir tots els continguts de la II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals en una publicació digital que té previst difondre el GRAI a la tardor.Gràcies a tots els assistents per la participació i col·laboració per tal que l'acte fos un èxit, especialment al Departament d'Ensenyament i a l'ICE de la UAB que han donat suport a aquest esdeveniment.
____________
El pasado 7 de mayo tuvo lugar la II Jornada Leemos y escribimos en pareja y otros programas de tutoría entre iguales, en la Casa de Convalescència, organizada por GRAI y con el apoyo del ICE de la UAB y el Departament d’Ensenyament.

La II Jornada reunió cerca de 150 profesores de toda Catalunya, Navarra, Baleares y Euskadi; algunos pertenecientes a las diferentes redes donde ya se desarrollan los programas y otros nuevos.

La primera parte de la mañana se realizaron dos conferencias. La primera a cargo de David Duran: Aprensenyar. ¿Pueden los alumnos aprender enseñando a sus compañeros?
Y una segunda a cargo de las coordinadoras de formación del GRAI, Maite Oller, Ester Miquel y Marta Flores: Descripción de los diferentes programas del GRAI y los resultados de aprendizaje obtenidos: efectividad de cada programa y del propio modelo de formación.

En la segunda parte de la Jornada los asistentes se repartieron en cinco espacios diferenciados donde se abordaron aspectos específicos de los diferentes programas del GRAI, con comunicaciones realizadas por centros que forman parte de las diferentes redes.

En la clausura, los responsables de los espacios y el coordinador del GRAI, David Duran, hicieron una síntesis de todos los aspectos trabajados, con el compromiso de recoger todos los contenidos de la II Jornada Leemos y escribimos en pareja y otros programas de tutoría entre iguales en una publicación digital que tiene previsto realizar el GRAI en otoño.

Gracias a todos los asistentes por la participación y colaboración para que el acto fuera un éxito, especialmente al Departament d’Ensenyament y al ICE de la UAB que han apoyado este evento.