WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

diumenge, 14 de febrer del 2016

Ester Miquel presenta la seva tesi doctoral

El passat 27 de gener l’Ester Miquel, membre del GRAI, va fer la defensa de la tesi doctoral que porta per títol La col·laboració docent com a eix central del model de formació del professorat Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals.
L’objectiu de la recerca és identificar les potencialitats i límits del model de formació Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals (XAI) en el desenvolupament dels programes que s’ajuden a implementar des del GRAI. En concret el treball s’ha elaborat a partir de l’estudi de la Xarxa de Navarra Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen. S’han recollit evidències en relació a l’aprenentatge que la formació promou en l’alumnat, el professorat i els centres participants, i també en les possibilitats que genera per fer que una innovació educativa esdevingui una pràctica sostenible en el centre.
Els resultats ens mostren que l’alumnat que participa en el programa millora el seu nivell de comprensió lectora, i que ho fa gràcies als suports que es posen en marxa, provinents de l’aprenentatge entre iguals. Un primer nivell de suport és l’ús de la tutoria entre iguals, com a mètode d’aprenentatge cooperatiu, a l’aula i a casa. Un segon nivell de suport és la col·laboració docent promoguda des de la formació i que permet l’aprenentatge entre el professorat. Un tercer nivell de suport és la col·laboració amb els docents que pertanyen a la resta de centres que participen a la XAI. El resultat final de tot aquest procés és la implementació del programa Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen ajustada a les necessitats i possibilitats de cada centre, gràcies a l’amplitud d’opcions i la flexibilitat que ofereix el model de formació de la XAI, permetent que esdevingui sostenible.

Felicitem a la nostra companya per tot el treball dut a terme, sota la direcció del Dr. David Duran, i per la qualificació d’Excel·lent Cum Laude obtinguda!