WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dilluns, 10 de març del 2014

XARXA Llegim i escrivim en parella i Reading in pairs a CatalunyaEl passat mes de febrer es van portar a terme les segones sessions presencials de les quatre subxarxes a Catalunya del programa Llegim en parella i la del programa pilot Reading in pairs.
El primer fet a destacar és que la gran majoria de centres (47 del programa Llegim en parella  i 10 del Reading in pairs) van assistir a les reunions i estan portant a terme el programa als seus centres durant aquests segon trimestre.
A les trobades es van compartir molts aspectes rellevants dels programes com ara la importància de la formació inicial d’alumnat i famílies, l’aprenentatge dels tutors quan ensenyen als tutorats, l’augment de la participació familiar, etc.
A més en aquestes sessions es van organitzar les visites entre centres que es faran durant el segon trimestre i que són una part molt rellevant de la formació que fan els professors dels centres implicats en el desenvolupament dels programes.
La majoria dels centres del Llegim en parella ja formaven part de la xarxa el curs passat i valoren molt positivament que la formació la rebin dos professors diferents del  centre durant tres anys juntament amb el compromís de la Direcció del centre per garantir la sostenibilitat de la introducció d’aquesta innovació.
Els centres del programa pilot Reading in pairs es mostren molt satisfets pel fet de pertànyer a aquest primer curs de pilotatge del programa, tant per portar-lo a terme com per contribuir a les millores d’aquest.
La imatge mostra una de les reunions a la UAB  en la qual es pot apreciar un dels moments de treball col·laboratiu del professorat.