WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

divendres, 5 de juliol del 2013

II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. #CIMIE13 – Tarragona


Membres del GRAI han participat amb dues comunicacions en el II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa celebrat a Tarragona els dies 4 i 5 de juliol de 2013.

Laia Viladot i Joan Francesc Vidal, en l’àrea de Didàctica de l’Expressió Musical, han presentat la comunicació titulada: Paisajes sonoros en la formación inicial del profesorado.


Per la seva banda, David Duran i Marta Flores, en l’àrea de psicologia, han presentat la comunicació titulada: Implicaciones de un programa de tutoría entre iguales en la comprensión y el autoconcepto lectores.

Els nombrosos assistents a les dues presentacions s’han mostrat interessats per les pràctiques de tutoria entre iguals i d’aprenentatge cooperatiu que han possibilitat millores en les respectives àrees.