WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

divendres, 11 de juny del 2010

Finalització Programa Llegim en parella / Leemos en pareja / Bikoteka Irakurtzen 2009/10

-->Durant els mesos d’abril i maig es van realitzar les sessions finals del programa Llegim en Parella a les xarxes de Catalunya, Euskadi, Saragossa i Mallorca amb l’objectiu de fer una valoració de la posada en pràctica del programa Llegim en parella pels diversos centres participants. Les valoracions fetes han estat molt positives la qual cosa ens motiva a continuar amb el programa durant el proper curs 2010-11 i a ampliar la xarxa de mestres que treballen de manera cooperativa.
-->
Durante los meses de abril y mayo se realizó la 3ª sesión presencial del programa Leemos en Pareja en las redes Catalunya, Euskadi, Zaragoza y Mallorca con el objetivo de hacer una valoración de la puesta en práctica del Leemos por los diferentes centros participantes. La valoración por parte de las escuelas ha sido muy positiva, lo cual nos motiva a continuar con el programa durante el próximo curso 2010-2011 y a ampliar la red de maestros que trabajan de manera cooperativa.