WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

diumenge, 29 de març del 2009

Defensa de tesi: tutoria entre iguals per la lectura rítmica


El passat divendres 27 de març, en Giovanni Sánchez va defensar el seu projecte de tesi, dirigit per David Duran, titulat “Efectos del Programa de Tutoría entre Iguales “Ritmos en Dos” en el desarrollo de competencias de lectura rítmica musical, en estudiantes de secundaria de Costa Rica”.

El treball presenta el programa “Ritmos en Dos” (basat en la tutoria entre iguals i dissenyat per al desenvolupament de competències de lectura rítmica musical) i indaga sobre els seus efectes en estudiants de secundària de Costa Rica. A través d’un disseny quasi-experimental amb grup de control no equivalent s’han avaluat les repercussions de la intervenció sobre el desenvolupament de la lectura rítimica i la millora de l’auto-imatge com a lector musical. Els resultats quantitatius es complementen amb les dades de l’anàlisi del procés que permeten explicar els canvis obtinguts a partir del treball amb el programa.

La defensa va ser avaluada per el tribunal format per Gerardo Echeita, Teresa Malagarriga i Eduard Martí . La qualificació obtinguda va ser d'Excel.lent cum laude .