WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dissabte, 25 d’octubre del 2008

Xarxa Llegim en Parella 08-09, Red Leemos en Pareja 08-09

El dilluns, dia 20 d'octubre, va tenir lloc la primera sessió de formació presencial de la Xarxa Llegim en Parella.

Enguany la Xarxa està formada per 10 centres de primària i secundària d'arreu de Catalunya, que participen en la posada en pràctica del programa Llegim en Parella en diferents nivells educatius. Aquesta xarxa de centres té com a objectiu potenciar la col·laboració entre els mestres i professors que en formen part, compartint dubtes i experiències de la posada en marxa del programa, oferint-se suport mutu, comunicant-se a través d'una aula virtual i observant els ajustaments i usos creatius del programa a partir de les visites programades entre els centres. Tot això, per tal de garantir un alt nivell d'èxit que permeti fer sostenible l'actuació, de manera que aquesta, passi de ser una innovació educativa a formar part de les pràctiques habituals del centre.

Comença doncs, durant aquest primer trimestre, la preparació per adaptar el programa a les realitats dels diferents centres i la planificació de les actuacions que caldrà fer per tal de posar en marxa el treball amb els alumnes i les famílies durant el segon trimestre del curs.

Bona feina!


Asímismo, el jueves 23 de octubre, también tuvo lugar la primera sesión de formación de la Red de centros Leemos en Pareja de Zaragoza. Igual que la Red de centros de Catalunya, los maestros de cinco centros de Zaragoza pondrán en marcha el programa Leemos en Pareja en sus propios colegios, trabajando en equipo para ofrecerse soporte mutuo y colaborando para realizar este programa educativo. El seguimiento a través de una aula virtual y de las sesiones presenciales de formación y asesoramiento, permitirán a estos centros experienciar esta innovación educativa que esperamos sea un éxito para todos.

¡Buen trabajo!