WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dimecres, 27 d’abril del 2022

Llegim en parella seleccionat com a pràctica efectiva per a la recuperació d'aprenentatges després de la COVID-19

 En el marc de l'aliança "Recuperando la escolarización y los aprendizajes después de la pandemia" (Recovering Schooling and Learning after COVID-19), el Banc Mundial i el Diálogo Interamericano publiquen un informe per donar suport a la implementació d'accions que promoguin majors nivells d'escolarització i recuperació dels aprenentatges a Amèrica Llatina i el Carib.

La publicació presenta 12 programes per a la recuperació d'aprenentatges, sis regionals i sis internacionals, en sis categories identificades a la bibliografia: anivellament, acceleració, tutories, teaching at the right level, extensió del temps pedagògic i aprenentatge assistit per ordinador.

Les autores de l'informe, María Ester Mancebo i Denise Vaillant, seleccionen el programa Llegim en parella (Leemos en pareja) com a pràctica efectiva de tutoria entre iguals per a la recuperació dels aprenentatges després de la pandèmia. La selecció es va realitzar a partir de criteris rigorosos d'avaluació i d'impacte i destacant la seva escalabilitat, juntament amb altres propostes de França, Turquia, Etiòpia i Índia a nivell internacional.  ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

En el marco de la alianza "Recuperando la escolarización y los aprendizajes después de la pandemia" (Recovering Schooling and Learning after COVID-19), el Banco Mundial y el Diálogo Interamericano publican un informe para apoyar a la implementación de acciones que promuevan mayores niveles de escolarización y recuperación de aprendizajes en América Latina y el Caribe.

La publicación presenta 12 programas para la recuperación de aprendizajes, seis regionales y seis internacionales, organizados en seis categorías identificadas en la bibliografía: nivelación, aceleración, tutorías, teaching at the right level,extensión del tiempo pedagógico y aprendizaje asistido por computador.

Las autoras del informe, María Ester Mancebo i Denise Vaillant, seleccionan el programa Leemos en pareja (Llegim en parella), como práctica efectiva de tutoría entre iguales para la recuperación de aprendizajes tras la pandemia. La selección se realizó siguiendo criterios rigurosos de evaluación e impacto y destacando su potencial de escalabilidad, junto a otras propuestas de Francia, Turquía, Etiopía y la India a nivel internacional.