WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

divendres, 28 d’abril del 2017

Peer Learning Network: implementing and sustaining cooperative learning by teacher collaboration

En aquest article d’Ester Miquel i David Duran recentment publicat, es descriu el model de formació promoguda pel GRAI per ajudar a implementar els diferents programes educatius propis, la Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals, i es presenten evidències de la seva efectivitat.En este artículo de Ester Miquel y David Duran recientemente publicado, se describe el modelo de formación promovida por el GRAI para ayudar a implementar los diferentes programas educativos propios, la Red de Aprendizaje entre Iguales, y se presentan evidencias de su efectividad.