WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

divendres, 17 de febrer del 2017

Article sobre Llegim en parella candidat a premi UKLA/UKLA/Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award 2017

Un article sobre l’aprenentatge del català candidat a UKLA/UKLA/Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award 2017
  
La United Kingdom Literacy Association ha anunciat la llista de candidats per al prestigiós premi UKLA/Willey-Blackwell Research in Literacy Education Award 2017. Aquest premi anual reconeix treballs d’investigació publicats en les revistes de la UKLA: Literacy i Journal of Research in Reading, revistes de recerca amb reputació internacional d’excel·lència.

Entre els cinc candidats de la revista Journal of Research in Reading, es troba el treball Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader, dels membres del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals, professors del Departament de Psicologia de l’Educació i de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona: Marta Flores i David Duran.

El treball de Flores i Duran recull els efectes del programa Llegim en parella, tutoria entre iguals per a la millora de les competències lingüístiques, en la millora de la comprensió lectora i de l’autoconcepte lector. És important que un treball sobre l’aprenentatge de la nostra llengua hagi estat publicat en una revista internacional, amb seu al Regne Unit i seleccionat per aquest reconeixement.

La selecció d’articles es fa en funció de la rellevància, accessibilitat, originalitat del contingut, contribució al coneixement existent o al desenvolupament de nou coneixement, posicionament teòric, opció metodològica, anàlisi crítica i referències emprades.

El treball premiat es farà saber en el Congrés Internacional de la UKLA que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol a Glasgow (Escòcia).


Més informació a:


________________________________________________________

Un artículo sobre el aprendizaje del catalán, candidato a UKLA/UKLA/Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award 2017

La United Kingdom Literacy Association ha anunciado la lista de candidatos para el prestigioso premio UKLA/Willey-Blackwell Research in Literacy Education Award 2017.
Este premio reconoce trabajos de investigación publicados en las revistas de la UKLA: Literacy y Journal of Research in Reading, revistas de investigación con reputación internacional de excelencia.

Entre los cinco candidatos de la revista Journal of Research in Reading, se encuentra el trabajo Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader, de los miembros del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals, profesores del Departamento de Psicología de la Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona: Marta Flores y David Duran.

El trabajo de Flores y Duran recoge los efectos del programa Llegim en parella, tutoría entre iguales para la mejora de las competencias lingüísticas, en la mejora de la comprensión lectora y el autoconcepto lector. Es importante que un trabajo sobre el aprendizaje de nuestra lengua haya sido publicado en una revista internacional, con sede en el  Reino Unido y seleccionado para este reconocimiento.

La selección de artículos se realiza en función de la relevancia, accesibilidad, originalidad del contenido, contribución al conocimiento existente o al desarrollo de nuevo conocimiento, posicionamiento teórico, opción metodológica, análisis crítico y referencias utilizadas.

El trabajo premiado se dará a conocer en el Congreso Internacional de la UKLA que se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio en Glasgow (Escocia).