WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

diumenge, 29 de juny del 2014

ACABA LA PROVA PILOT DEL PROGRAMA READING IN PAIRS 2013-14

Els centres Alexandre Galí, Cossetània, El Castellot, El Morsell, La Garalda, Mediterrània, Marina, Riera de Ribes, Pere Calders i Santa Maria de Cervelló han participat en el programa pilot Reading in pairs impulsat pel GRAI i que compta amb el suport del Departament d'Ensenyament.
Durant aquest curs s'ha compartit la posada en pràctica del programa en aquests centres i la valoració general ha estat molt positiva. Els resultats de comprensió lectora i d'expressió oral han millorat força si comparem les puntuacions pretest i postest que ha obtingut l'alumnat d'aquests centres. La valoració feta per l'alumnat i el professorat també ha estat molt satisfactòria posant-se de manifest els punts forts del programa i algun que caldrà replantejar de cara al proper curs com per exemple com facilitar la participació de les famílies en el programa.
Aquestes són imatges d'alumnat fent el programa i del professorat a la darrera sessió presencial de formació.