WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

dissabte, 4 de febrer del 2012

Premi Edu21

http://www.edu21.cat/ca/continguts/738738

El desembre del 2011 va ser guardonat amb el Premi Edu 21 del Centre d’Estudis Jordi Pujol el treball titulat Aprendre a pensar conjuntament: Una proposta curricular per desenvolupar les competències filosòfiques obra de l’assessora piscopedagògica i membre del GRAI, Mariona Corcelles i del professor de filosofia Antoni Pujadas de l’Institut Juan Manuel Zafra.

Aquest treball sorgeix de la reflexió i la recerca en l’àmbit de l’ensenyament de la filosofia a la secundària i pretén donar a conèixer el programa que s’està duent a terme a l’Institut Juan Manuel Zafra de Barcelona així com els materials elaborats per tal de promoure la posada en pràctica en d’altres Instituts.

El treball posa de manifest la importància de la filosofia en la societat del segle XXI ja que aquesta aporta instruments com el diàleg, el qüestionament, la conceptualització i l’argumentació, competències essencials per pensar i a actuar de manera crítica. D’altra banda, també reflexiona sobre com ensenyar la filosofia d’una manera pràctica per tal d’aproximar-la a l’experiència vital dels estudiants i oferir oportunitats a tots els alumnes per construir el seu propi pensament filosòfic.


El programa es fonamenta bàsicament en tres eixos :

En primer lloc, s’ introdueix un nou model d’aula com a comunitat d’aprenentatge basat en el treball cooperatiu. Aquest model promou un aprenentatge molt més actiu mitjançant el treball en equip i les ajudes entre iguals i per tant, trenca amb el rol tradicional del professor com a únic transmissor de coneixements. Aquest esdevé un guia que planifica i organitza les interaccions del alumnes, observa, aclareix dubtes i ofereix eines per aprendre a cooperar i a regular el propi procés d’aprenentatge.
En segon lloc, es fa ús de l’escriptura filosòfica (individual i col·laborativa) com a eina per aprendre a pensar i a practicar la filosofia. El fil conductor de les activitats de l'aula passa a través de l'ensenyament del discurs argumentatiu i la pràctica de textos conjunts que impliquen reflexionar filosòficament sobre situacions i contextos reals.
Per últim, el programa parteix d’un enfocament competencial que busca connectar la teoria amb la pràctica filosòfica. Per això, s’utilitzen materials com notícies del diari, reflexions sobre pensadors i documentals actuals que permeten posar en relació la filosofia amb la realitat dels estudiants. S’impulsa que els estudiants donin a conèixer les seves pròpies reflexions filosòfiques a través de l’escriptura col·laborativa d’articles que es publiquen a la revista de l’Institut.