WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

diumenge, 7 de juny del 2009

Publicació del llibre "llegim en parella"
Recentment s'ha publicat el llibre Llegim en parella: tutoria entre iguals, a l'aula i a casa, per a la millora de la competència lectora, coordinat per David Duran. L'ICE de la UAB ha estat l'encarregat de fer aquesta publicació que recull el programa educatiu Llegim en parella impulsat pel Grup de recerca sobre Aprenentatge entre iguals que pertany a l'esmemtat ICE.
El programa es basa en la tutoria entre iguals, mètode d'aprenentatge cooperatiu, i combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. El seu objectiu és millorar la competència lectora, un element clau per a l'èxit escolar de l'alumnat.
El llibre recull els fonaments conceptuals, els objectius i continguts i la descripció del programa, així com els criteris i activitats d'avaluació i orientacions psicopedagògiques i recursos didàctics. A més, ofereix un conjunt de materials amb l'objectiu de facilitar la posada en pràctica del programa als centres educatius, per a la qual cosa és imprescindible que sigui entès d'una forma orientativa i que el professorat faci les adequacions necessàries al seu context.