WEB DEL GRAI

Visita el web del GRAI a http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

diumenge, 2 de desembre del 2007

Tutoría entre iguals per a lectura rítmica


El passat divendres 30 de noviembre, Giovanni Sánchez va presentar el seu treball “Efectos del Programa de Tutoría entre Iguales “Ritmos en Dos” en el desarrollo de competencias de lectura rítmica musical, en estudiantes de secundaria de Costa Rica”, com a DEA del seus estudis de doctorat.

El treball presenta el programa “Ritmos en Dos” (basat en la tutoria entre iguals i dissenyat per al desenvolupament de competències de lectura rítmica musical) i indaga sobre els seus efectes en estudiants de secundària de Costa Rica. A través d’un disseny quasi-experimental amb grup de control no equivalent s’han avaluat les repercussions de la intervenció sobre el desenvolupament de la lectura rítimica i la millora de l’auto-imatge com a lector musical. Els resultats quantitatius seran complementats amb dades de l’anàlisi del procés en el projecte de tesi que es presentarà.